Kẹo lạc là một thứ kẹo cổ truyền của xứ Huế làm từ lạc rang và đường mía.Kẹo lạc ăn giòn, bùi, ngọt, giòn tan.