Rượu Cung Đình chỉ dành cho Vua Chúa uống với mục đích tài bồi trí đảm và thể chất cho Hoàng Gia và Miêu Duệ sau này.Được pha chế từ các loại thảo dược thiên nhiên quý hiếm . Được bào chế theo kỹ thuật gia truyền , kinh nghiệm dân gian có từ thời triều đình nhà Nguyễn