Trầm hương Huế là khí anh tú tụ vào cây gió sống lâu năm nơi non cao rừng rậm ,có màu đen bóng và màu vàng cánh dán, khi đốt lên lửa keo nhựa chảy ra và hương thơm tỏa ra ngào ngạt.